Notre Père (créole haïtien)
Papa nou


Créole Haïtien

Aucun CD référencé contenant ce chant

Aucun recueil de partitions référencé contenant ce chant


Papa nou ki nan syèl la
Se pou yo respekte non ou
Se pou yo rekonèt se ou ki Wa
Se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la
Pen nou bezwen chak jou a banou li jodia
Padone sa nou fè ou
Tankou nou padone moun ki fè nou kichòy
Pa kite nou pran nan pyèj,
Men delivre nou ak sa ki mal.
Amèn