Notre Père (néerlandais)
Onze Vader

Aucun CD référencé contenant ce chant

Aucun recueil de partitions référencé contenant ce chant


Onze Vader, die in de hemel zijt ;
uw naam worde geheiligd ; uw rijk kome ;
uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood ;
en vergeef ons onze schuld,
zoaIs ook wij aan anderen hun
schuld vergeven ; en leid ons niet in bekoring ;
maar verlos ons van het kwade.